Logo
Logo

Bli medlem i Skara E-Sport 2023

Skara E-Sport är en ideell demokratisk förening vars syfte är att främja E-Sport som en sport och kulturellt uttryck.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Vi Unga. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Vi Unga.