Logo
Logo

Bli medlem i SKARA E-SPORT 2024

Skara E-Sport är en ideell demokratisk förening vars syfte är att främja E-Sport och spelkultur.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Vi Unga. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Vi Unga.